אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קולות קוראים

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2018

  • תאריך אחרון להגשה:
    18.10.2018
    19:44
    • תאריך פרסום: 
      20.09.2018

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2018 בתחומים הבאים:

קבצים להורדה
Top