קולות קוראים

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2018

תאריך אחרון להגשה 18.10.2018
19:44
    • תאריך פרסום: 
      20.09.2018

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הפרסים הבאים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2018 בתחומים הבאים:

Top