נוהל הסדרת עובדים פלסטינים בחקלאות - טיוטה להערות הציבור

מספר null
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 23.07.2019
12:00
  • יחידה
    לשכות שירות למעסיקים
  • נושא
  • נושא משני
    חקלאות פלשתינאים
  • תאריך פרסום
    10.07.2019

Top