אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קולות קוראים

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הגשת מועמדויות לפרס שרת התרבות לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון

תאריך אחרון להגשה 22.08.2018
11:37
    • תאריך פרסום: 
      01.08.2018

פרס שרת התרבות והספורט לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון נועד: א. לשמר ולהפיץ את פועלו, מורשתו ותרומתו של הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, לשימור ולטיפוח התרבויות השונות בישראל ב. לבטא הוקרה על יצירה אשר הטביעה את חותמה או תרמה להיכרות עם תרבויות השונות בישראל, להפצתן או לטיפוחן

Top