תמיכות ומענקים

נפתח המקצה האחרון של מסלול הסיוע במסגרת הוראת מנכ"ל 4.5

סטטוס סגור להגשת הצעות

אל תפספסו את המקצה האחרון במסגרת מסלול הסיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי.

Top