מכרזים

מכרז לקבלת הצעות לאספקת רישיונות ForeScout כולל התקנה ותמיכה במערך המחשוב של בתי הדין הרבניים

מספר 8/2018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.10.2018
12:00
    • תאריך פרסום: 
      30.08.2018
    • תאריך עדכון:
      02.09.2018

1. הנהלת בתי הדין הרבניים (להלן המשרד) פונה לקבלת הצעות לשדרוג רישיונות לתחום אבטחת מידע למוצר NAC , כולל שירות, תמיכה ותחזוקה עבור מערך המחשוב של בתי הדין הרבניים. 2 . השירות כולל קבלת שירותי מומחה להתקנה ותמיכה ברישיונות והטמעתם בסביבות העבודה של רשת המחשוב של בתי הדין. 3 . השירות יסופק ע"י הזוכה במכרז ועבודת ההתקנה והתמיכה תתבצע באתרים המרכזיים של הארגון (חוות השרתים ביפו ומבנה ההנהלה של הארגון בירושלים).

Top