מכרזים

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 2019 סל תרבות עירוני

תאריך אחרון להגשה 24.03.2019

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות ("המשרד") מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019 בסל תרבות עירוני (סל"ע).

Top