מכרזים

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 2018 סל תרבות עירוני

תאריך אחרון להגשה 22.02.2018

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות ("המשרד") מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018 בסל תרבות עירוני (סל"ע).

Top