אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי להפקת כנס החלל הבין-לאומי 2018

מספר 29/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 24.10.2017
    • תאריך פרסום: 
      19.09.2017

משרד המדע והטכנולוגיה באמצעות סוכנות החלל הישראלית, פונה בזאת לקבלת הצעות לתכנון, גיבוש קונספט והפקת כנס החלל הבינלאומי, שיתקיים בישראל בחודש ינואר 2018.

Top