אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום חינוך וקשרי קהילה עבור סוכנות החלל הישראלית

מספר 23/2017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.10.2017
    • תאריך פרסום: 
      06.08.2017

משרד המדע והטכנולוגיה באמצעות סוכנות החלל הישראלית, פונה לציבור בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ עבור סוכנות החלל הישראלית בתחום חינוך וקשרי קהילה

Top