אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי מס' 22/2017 מכרז פומבי לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי

 • מספר: + ":"
  22/2017
 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  10.08.2017
  • תאריך פרסום: 
   13.07.2017

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל באמצעות סוכנות החלל הישראלית, פונה בזאת לקבלת הצעות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החלל הישראלי, וזאת בהתאם לדרישת המשרד ובהתאם למפורט במסמכים המצורפים למכרז

Top