אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי להפעלת פרויקט "מדעניות העתיד" (מחזור ד')

 • מספר:
  32/2017
 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  28.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   02.11.2017

משרד המדע והטכנולוגיה, מנהל אגף מדע וקהילה פונה בזאת לקבלת הצעות להפעלת פרויקט "מדעניות העתיד" (מחזור ד')

קבצים להורדה
Top