אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז פומבי להפעלת פרויקט "מדעניות העתיד" (מחזור ד')

 • מספר:
   
  32/2017
 •  |
 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  28.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   02.11.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

משרד המדע והטכנולוגיה, מנהל אגף מדע וקהילה פונה בזאת לקבלת הצעות להפעלת פרויקט "מדעניות העתיד" (מחזור ד')

Top