אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 - 2022

 • מספר: + ":"
  21/2017
 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  24.10.2017
  • תאריך פרסום: 
   02.07.2017

משרד המדע והטכנולוגיה, אגף מדע וקהילה, פונה בזאת לקבלת הצעות להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 – 2022

Top