אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז פומבי להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 - 2022

 • מספר:
   
  21/2017
 •  |
 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  24.10.2017
  • תאריך פרסום: 
   02.07.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

משרד המדע והטכנולוגיה, אגף מדע וקהילה, פונה בזאת לקבלת הצעות להפעלת פרויקט "אוריינות דיגיטלית" בשנים 2017 – 2022

Top