מכרזים

מכרז פומבי מס' 20/2019 לביצוע שדרוג ותחזוקת אתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית

מספר 20/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 08.01.2020 12:00

Top