קולות קוראים

קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום: חלל לשנת 2020

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.09.2019
12:00

התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2020 בתחום: חלל

Top