מכרזים

מכרז פומבי מס' 8/2019 לפיתוח יחידת הוראה לבתי הספר התיכוניים בתחומי חלל במסגרת לימודי פיזיקה

מספר 8/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 23.06.2019 12:00

Top