מכרזים

מכרז פומבי מס' 4/2019 למתן שירותי ייעוץ בתחום חינוך וקשרי קהילה עבור סוכנות החלל הישראלית

מספר 4/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 30.05.2019 12:00

סוכנות החלל הישראלית שבמשרד המדע והטכנולוגיה (להלן: "סוכנות החלל", "הסוכנות") אמונה בין היתר על עידוד, פיתוח והרחבת העתודה לתעשיית החלל האזרחית, וזאת כחלק ממשימותיה במסגרת פעילותה החינוכית

Top