תמיכות ומענקים

מלגות רמון 2019 השתלמויות בתחום החלל

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 16.02.2019
12:00

משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין להנציח את זכרו של אל"מ אילן רמון ז"ל בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3534 מיום 1.6.2008 בנושא הנצחה ממלכתית לטייס החלל, האסטרונאוט הישראלי הראשון, אל"מ אילן רמון ז"ל, בין היתר באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים הפועלים בתחומי החלל לצורך השתתפות בתכניות לימודים בתחום החלל

Top