תמיכות ומענקים

מלגות רמון 2019 השתלמויות בתחום החלל

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 16.02.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      19.11.2018

משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין להנציח את זכרו של אל"מ אילן רמון ז"ל בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3534 מיום 1.6.2008 בנושא הנצחה ממלכתית לטייס החלל, האסטרונאוט הישראלי הראשון, אל"מ אילן רמון ז"ל, בין היתר באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים הפועלים בתחומי החלל לצורך השתתפות בתכניות לימודים בתחום החלל

Top