קולות קוראים

קול קורא נוסף מס' 13/2018 לרשויות מקומיות להפעלת תכנית לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים

מספר 13/2018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.12.2018
12:00
    • תאריך פרסום: 
      12.11.2018

סוכנות החלל מבקשת לאפשר לקבוצות תלמידים נוספות להוביל פרויקט עצמאי לפיתוח לוויין

Top