קולות קוראים

קול קורא נוסף מס' 13/2018 לרשויות מקומיות להפעלת תכנית לפיתוח ושיגור לווייני תלמידים

מספר 13/2018
סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.12.2018 12:00

סוכנות החלל מבקשת לאפשר לקבוצות תלמידים נוספות להוביל פרויקט עצמאי לפיתוח לוויין

Top