מכרזים

מכרז 16/2018 לביצוע פעילות קהילתית בשבוע החלל הישראלי 2019

מספר 16/2018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 26.11.2018 12:00

משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) באמצעות סוכנות החלל הישראלית (להלן– הסוכנות) פועל לביסוס ופיתוח העתודה המקצועית לפעילות חלל אזרחית בישראל, בין היתר, באמצעות העלאת המודעות והסקרנות של צעירים בפרט, והציבור הרחב בכלל, לתחומי החלל ולתרומתם לקידום החברה במגוון תחומים. במסגרת פעילות זאת, מקיימת הסוכנות מידי שנה את "שבוע החלל הישראלי", במהלכו מתקיימים אירועים פתוחים לקהל הרחב לקידום מטרות אלה

Top