קולות קוראים

קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2018 בתחום: חלל - מדידות אטמוספריות

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 22.10.2018 23:59

במסגרת תכנית למימון מחקרים לשנת 2018, מעוניין המשרד בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום מדידות אטמוספריות מהחלל התומכות בהבנה הבסיסית של תהליכים אטמוספריים, חיזוי מזג אוויר ואקלים.

Top