קולות קוראים

פרסום קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2018 בתחום החלל בנושא: עריכת מחקרים במסגרת המשימה המדעית של לוויין ונוס

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 11.10.2018
23:59

Call for site proposals for the Venµs mission International Sites for Israeli Scientists

Top