קולות קוראים

פרסום קול קורא התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום חלל

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 04.11.2018
12:00
    • תאריך פרסום: 
      08.08.2018

במסגרת תכנית התשתיות למימון מחקרים לשנת 2019 מעוניין המשרד לקדם פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום החלל באמצעות מימון מחקרים אסטרטגיים-תשתיתיים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי.

Top