קולות קוראים

קול קורא למוסדות ציבור ציבוריים להגשת בקשות תמיכה במסגרת תמיכה במיזמים טכנולוגיים הקשורים לתחום החלל לשנת 2018 – התשע"ח

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 26.06.2018 12:00

סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה מעוניינת לסייע למוסדות ציבור המפעילים מיזמים טכנולגיים בתחום החלל

Top