מכרזים

מכרז פומבי לפיתוח יחידת הוראה לבתי הספר התיכוניים בתחומי חלל במסגרת לימודי פיזיקה

מספר 8/2018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 29.07.2018
12:00

המשרד מבקש לקבל הצעות לפיתוח חומרי הוראה למורה ולתלמיד בתחום הפיזיקה

Top