מכרזים

פרסום קול קורא ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי המתגוררות בפריפריה חברתית כלכלית לשנת 2018

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 15.07.2018 23:59

מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הנשים המצטיינות המשתלמות לתואר שלישי ופוסט-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ואשר יהוו דמויות להשראה ומופת.

Top