אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

קול קורא להגשת הצעות מחקר בשיתוף פעולה עם גרמניה בנושא טכנולוגיות מים לשנת 2018

  • תאריך אחרון להגשה:
    27.06.2018
    23:59
    • תאריך פרסום: 
      17.04.2018

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה בין ישראל וגרמניה בנושא  טכנולוגיות מים לשנת 2018

קבצים להורדה

Top