אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

קול קורא להגשת הצעות מחקר בשיתוף פעולה עם גרמניה בנושא טכנולוגיות מים לשנת 2018

תאריך אחרון להגשה 27.06.2018
    • תאריך פרסום: 
      17.04.2018

הריני להביא לידיעתכם כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה בין ישראל וגרמניה בנושא  טכנולוגיות מים לשנת 2018

קבצים להורדה
Top