אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת ובקרה חשבונאיים לחשבות המשרד

 • מספר:
  1/2018
 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  31.01.2018
  12:00
  • תאריך פרסום: 
   03.01.2018

משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט מזמינים בזאת מזמין בזה הצעות למתן שירותי ביקורת ובקרה חשבונאיים לחשבות המשרד וליחידות המשרד

קבצים להורדה
Top