אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת ובקרה חשבונאיים לחשבות המשרד

 • מספר:
   
  1/2018
 •  |
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  31.01.2018
  • תאריך פרסום: 
   03.01.2018
  • שעת הגשה:
   12:00

משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט מזמינים בזאת מזמין בזה הצעות למתן שירותי ביקורת ובקרה חשבונאיים לחשבות המשרד וליחידות המשרד

Top