אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

מלגות רמון 2018 השתלמויות בתחום החלל

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 14.02.2017
    • תאריך פרסום: 
      11.12.2017

משרד המדע והטכנולוגיה, מעוניין להנציח את זכרו של אל"מ אילן רמון ז"ל בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3534 מיום 1.6.2008 בנושא הנצחה ממלכתית לאסטרונאוט הישראלי הראשון, בין היתר באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים הפועלים בתחומי החלל לצורך השתתפות בתכניות לימודים בתחום

Top