אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא להצעות לרכישת מושבים בכנסים וימי עיון 2018

מספר 13
סטטוס ממתין לתוצאות
תאריך אחרון להגשה 16.09.2018
    • תאריך פרסום: 
      07.12.2017

משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין לרכוש מושבים בכנסים המתקיימים בישראל ועוסקים במדיניות בתחומים הקשורים לפעילות המשרד, וזאת לשם קידום ופיתוח התחומים עליהם ממונה המשרד. לצורך כך פונה המשרד בזאת לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בישראל במהלך החודשים פברואר-דצמבר 2018.

קבצים להורדה
Top