אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

פרס שר המדע והטכנולוגיה לרשויות מקומיות עבור שנת הפעילות התשע"ז

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 11.01.2018
    • תאריך פרסום: 
      15.11.2017

משרד המדע והטכנולוגיה מעניק פרס לרשויות מקומיות על הישגים בקידום פעילויות ואירועים לציבור הרחב בנושאי מדע, הטכנולוגיה והחדשנות ברשות

קבצים להורדה
Top