אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

תמיכות ומענקים

הערות הציבור לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור המפעילים מיזמים טכנולוגיים הקשורים לתחום החלל

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  19.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   05.11.2017

הערות הציבור לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור המפעילים מיזמים טכנולוגיים הקשורים לתחום החלל

Top