אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

הערות הציבור לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור המפעילים מיזמים טכנולוגיים הקשורים לתחום החלל

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  19.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   05.11.2017

הערות הציבור לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור המפעילים מיזמים טכנולוגיים הקשורים לתחום החלל

קבצים להורדה
Top