אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא לקדם - הצעות במסגרת שיתוף פעולה ישראל גרמניה בחקר הסרטן

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.07.2017
    • תאריך פרסום: 
      26.10.2017

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין משרד המדע והטכנולוגיה לבין משרד החינוך והמחקר הגרמני ומרכז המחקר הגרמני לסרטן, מוזמנים חוקרים להגיש קדם הצעות למחקרים משותפים בתחום, למעט ניסויים קליניים שאינם מתאימים לתוכנית זו.

Top