אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא להגשת הצעות למעבדות משותפות במסגרת שיתוף הפעולה עם איטליה

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 25.01.2018
    • תאריך פרסום: 
      03.10.2017

Italian-Israeli research teams are hereby invited to submit Joint Laboratory proposals in the area of Bio Robotics

Top