אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

בקשות לתמיכה במגה מו"פ אזורי מתקציב משרד המדע והטכנולוגיה לשנת 2018

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  30.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   03.10.2017

משרד המדע והטכנולוגיה מביא בזאת לידיעת הציבור, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018 על פי המבחנים לתמיכה במרכזי מדע וטכנולוגיה בפריפריה/מגה מו"פ אזורי

Top