אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

בקשות לתמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזורי מתקציב משרד המדע והטכנולוגיה לשנת 2018

 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  30.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   03.10.2017

משרד המדע והטכנולוגיה מביא בזאת לידיעת הציבור, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018 על פי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למרכזי מחקר ופיתוח אזורי, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 שפורסמו בילקוט הפרסומים 6846 התשע"ד, עמ' 7111.

Top