אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא למצפים ציבוריים להגשת בקשות תמיכה במסגרת "מביטים למעלה" לביצוע פעילות חינוכית לשנת 2017

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.10.2017
    • תאריך פרסום: 
      06.08.2017

קול קורא למצפים ציבוריים להגשת בקשות תמיכה במסגרת "מביטים למעלה" לביצוע פעילות חינוכית לשנת 2017

Top