אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא למצפים ציבוריים להגשת בקשות תמיכה במסגרת "מביטים למעלה" לביצוע פעילות חינוכית לשנת 2017

 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  01.10.2017
  • תאריך פרסום: 
   06.08.2017

קול קורא למצפים ציבוריים להגשת בקשות תמיכה במסגרת "מביטים למעלה" לביצוע פעילות חינוכית לשנת 2017

קבצים להורדה
Top