אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא 8/2017 לרשויות מקומיות להשתתפות בפעילויות קיץ (קייטנות מדע) 2017

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  29.06.2017
  • תאריך פרסום: 
   21.06.2017

הבהרה: קול קורא זה מהווה המשך לקול קורא 4/2017 לרשויות מקומיות להשתתפות בפעילויות קיץ 2017 , שפורסם בתאריך 30.3.2017. קול קורא זה מיועד לרשויות מקומיות אשר לא נבחרו כזוכות במסגרת הקול הקורא 4/2017.

קבצים להורדה
Top