אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

CHINA-ISRAEL COOPERATIVE SCIENTIFIC RESEARCH Call for Project Proposals 2017-2019

  • תאריך אחרון להגשה:
    28.09.2017
    • תאריך פרסום: 
      19.06.2017

The Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (referred to as "MOST-CN”) and the Ministry of Science and Technology, Israel (referred to as “MOST-IL”) are providing financial support for joint research activities carried out by Chinese and Israeli researchers. Chinese-Isra

קבצים להורדה
Top