אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מיה) קול קורא למלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2016

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.05.2016
    • תאריך פרסום: 
      22.02.2016
    • תאריך עדכון:
      13.05.2018

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ממשיך גם בשנה זו ואף מרחיב את תכנית המלגות המיועדת לתלמידים הלומדים לתואר שלישי ולמשתלמים לבתר-דוקטורט שתכנית המחקר שלהם מתבצעת במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים בישראל.

Top