אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2016 בנושא: ננו-טכנולוגיה - בטיחות, בריאות האדם ואיכות הסביבה

תאריך אחרון להגשה 17.05.2016
    • תאריך פרסום: 
      03.12.2016
    • תאריך עדכון:
      17.09.2018

משרד המדע, הטכנולוגיה והחללאמון על פיתוח מחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי. כיום מדינת ישראל פועלת במספר תחומים לעידוד המחקר והפיתוח במערך המורכב מהמחקר הבסיסי ועד למו"פ התעשייתי. בעוד שהקרנות הקיימות מספקות מענה הולם בעיקר למחקר בסיסי, לא קיים מענה מספק לתמיכה במחקר מדעי יישומי ובמחקר הנדסי.

Top