קולות קוראים

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה למצפי כוכבים ציבוריים לשנת 2021 בשל משבר הקורונה

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 05.11.2020 12:00

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (הוראת שעה)

Top