אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחום: מדעים מדויקים בנושאים: הדפסה בתלת-מימד; מטא-חומרים

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 08.01.2017

במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2018, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים העוסקים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, ואשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע

Top