אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז מס' 3/2019 למתן שרותי יעוץ תכנוני וסביבתי בתחום כרייה וחציבה לאגף בכיר לתכנון ארצי

תאריך אחרון להגשה 14.02.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      17.01.2019

מינהל התכנון – משרד האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז מס' 3/2019 למתן שרותי יעוץ תכנוני וסביבתי בתחום כרייה וחציבה לאגף בכיר לתכנון ארצי.

Top