מכרזים

מכרז מס' 19/2019 למתן שירותי יעוץ בתחומי תשתיות עבור מינהל התכנון

תאריך אחרון להגשה 22.05.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      11.04.2019

מינהל התכנון - משרד האוצר מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 19/2019 למתן שירותי יעוץ בתחומי תשתיות עבור מינהל התכנון.

Top