מכרזים

מכרז מס' 14/2020 ליועצים לשימור עבור לשכות התכנון המחוזיות ומטה מינהל התכנון

תאריך אחרון להגשה 18.10.2020 12:00
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    23.08.2020
  • תאריך עדכון
    22.09.2020

מינהל התכנון - משרד הפנים מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 14/2020 ליועצים לשימור עבור לשכות התכנון המחוזיות ומטה מינהל התכנון

Top