קולות קוראים

קול קורא לקהילות משימתיות ותיקות להגשת הצעות לייזום והפעלת פרויקטים חברתיים וקהילתיים חדשים

מספר 50/2018
סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.01.2019 12:21

משרד הבינוי והשיכון פונה לקבלת הצעות לייזום ולהפעלת פרויקטים חברתיים וקהילתיים חדשים, באמצעות קהילות משימתיות ותיקות, במסגרת הסכם לביצוע מיזם משותף אשר נחתם בין משרד הבינוי והשיכון לבין קרן שח"ף בע"מ, ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי. מטרת ההסכם אשר מטרתו לפעול לחיזוק שכונות ותיקות ושכונות השיקום, לצמצום הפערים החברתיים, למתן שוויון הזדמנויות ולקידום מטרות התכנית החברתית באמצעות "קהילות צעירים משימתיות לשוויון חברתי".

Top