אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קולות קוראים

קול קורא לקהילות משימתיות ותיקות להגשת הצעות לייזום והפעלת פרויקטים חברתיים וקהילתיים חדשים

מספר 50/2018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.01.2019
12:21
    • תאריך פרסום: 
      26.12.2018

משרד הבינוי והשיכון פונה לקבלת הצעות לייזום ולהפעלת פרויקטים חברתיים וקהילתיים חדשים, באמצעות קהילות משימתיות ותיקות, במסגרת הסכם לביצוע מיזם משותף אשר נחתם בין משרד הבינוי והשיכון לבין קרן שח"ף בע"מ, ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי. מטרת ההסכם אשר מטרתו לפעול לחיזוק שכונות ותיקות ושכונות השיקום, לצמצום הפערים החברתיים, למתן שוויון הזדמנויות ולקידום מטרות התכנית החברתית באמצעות "קהילות צעירים משימתיות לשוויון חברתי".

Top