אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

עדכון לנוהל כשירות רפואית למדריכי צלילה

  • תאריך אחרון להגשה:
     
    03.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      08.11.2017

הרשות לצלילה ספורטיבית מעוניינת לקבל את הערות הציבור באשר לעדכון לנוהל כשירות רפואית למדריכי צלילה, בטרם יוחלט על נוסח סופי.

Top