אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

בקשות לוועדת התמיכות בשידורים קהילתיים 2018

מספר קול קורא מספר 8471
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      17.10.2017

הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלווין בשנת 2018. אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2018.

Top