אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

תמיכות ומענקים

בקשות לוועדת התמיכות בשידורים קהילתיים 2018

 • מספר:
   
  קול קורא מספר 8471
 •  |
 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  01.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   17.10.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התקשורת למוסדות ציבור המקיימים שידורים קהילתיים בשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלווין בשנת 2018. אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2018.

Top