אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

פנייה לציבור- תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור המקיימים אירועים ספרותיים

 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  29.10.2017
  • תאריך פרסום: 
   27.09.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

מינהל תרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטה של תיקון מבחני התמיכה במוסדות ציבור המקיימים אירועים ספרותיים, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של התיקון למבחנים.

Top