אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

פרסי היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול ז"ל לשנת תשע"ו

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 29.11.2015
    • תאריך פרסום: 
      04.11.2015
    • תאריך עדכון:
      25.09.2018

משרד התרבות והספורט מכריז על פרסי היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול ז"ל לשנת תשע"ו.

Top